W związku z planowanym ubieganiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję – etap I (zwany dalej Projektem) firma FH STREK SPARR ogłasza „Zapytanie ofertowe” na „Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej firmy FH STREK SPARR”

 Zapytanie ofertowe – 1.4 Wzór na konkurencję – Etap I – FH STREK SPARR