ABDI Sp z o.o.    

oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności naszych klientów:

 

  • analiza rynku, doradztwo oraz przeprowadzenie wszystkich wymaganych formalności związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej;
  • organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski, w zakresie określonym zgodnie z potrzebami i wymaganiami naszych klientów;
  • studia i analizy biznesowe dotyczące rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej; 
  • doradztwo oraz przygotowanie wymaganych dokumentów w zakresie pozyskania dofinansowania zewnętrznego dla prowadzonej działalności (krajowe i zagraniczne dotacje zewnętrzne, fundusze UE, kredyty, obligacje);
  • realizacja, zarządzanie i rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy UE;
  • doradztwo w zakresie przygotowania i  realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (przygotowanie studium wykonalności inwestycji; pozyskanie gruntów i nieruchomości; uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji; opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych, dokumentacji projektowych; doradztwo oraz przygotowanie wymaganych dokumentów w zakresie uzyskania finansowania zewnętrznego dla inwestycji; prowadzenie nadzoru inwestorskiego; realizacja inwestycji);
  • usługi dla instytucji i jednostek publicznych (opracowanie strategii rozwoju; studiów wykonalności przedsięwzięć, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla dofinansowania projektów; realizacja i zarządzanie projektami, rozliczanie otrzymanych dotacji; doradztwo inwestycyjne, zamówienia publiczne);
  • doradztwo gospodarcze na rynkach zagranicznych oraz współpraca z podmiotami z terenów: Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Mołdawii;
  • usługi szkoleniowe, doradztwo specjalistyczne, konsultacje.